MIP7.Amsterdam

 

MIP7.Amsterdam

 

MIP staat voor: ”Mission is Possible”
Onze missie bestaat uit het helpen van:

  • Straat en weeskinderen
  • Mensen in nood

Sinds 17 november 2018 zijn wij een samenwerking verband aangegaan met een kindertehuis in Tegal: “Rumah singgah Bina Bangsa”.
Dit Kindertehuis is gestart in 2015 .
Er verblijven nu 10 kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot 18 jaar.
Deze kinderen worden opgevoed en begeleid door een echtpaar.
De man werkt en investeert een deel van zijn salaris in het kindertehuis en zijn vrouw helpt om de kinderen op te vangen.

Het doel:

  • Straat en weeskinderen tijdelijk opvangen
  • Deze kinderen coachen en begeleiden door professionals
  • Zorgen dat deze kinderen op termijn weer terug kunnen keren bij familie of pleegouders
  • Het uiteindelijke doel is om het kind op te laten groeien in een gezinssituatie, niet om het permanent in het tehuis te laten wonen.

 

Check our website mip.7amsterdam

Lucas 18:27: Jezus zei: “Wat bij de mensen onmogelijk is , is mogelijk bij God.”