Quote


 

4god1

 

HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Psalm 80:20

 

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Genesis 2:18

 

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Johannes 4:10

 

ontop

ontop

mip

 
 


stichting webcastin ~ sena ~ buma stemra